Kontakt

Trevældcentret
Trevældvej 7
7830 Vinderup

+45 29 87 60 73
udlejning@trevaeld.dk