Information fra bestyrelsen på Trevældcenteret vedr.

COVID-19

INFO FRA BESTYRELSEN

Ingen kan efterhånden være i tvivl om at alle i samfundet er ramt af Corona-krisen.

Det gælder også for Trevældcentret, som er utroligt ramt hårdt af forsamlingsforbuddet og dermed diverse aflysninger.

Vi følger naturligvis de, til en hver tid gældende, regler og kraftige henstillinger fra de danske myndigheder. Men når det er sagt, så forsøger vi at have is i maven, som det også anbefales fra forskellige spejderkorps, når det gælder vores centerlejre i sommerferien.

Naturligvis vil der være nogle nye tiltag, ekstra forholdsregler som besøgende skal forholde sig til, men dette er blot for at sikre vores frivillige medarbejderes og besøgendes sikkerhed.

Vi vil forsøge at være så løsningsorienterede som muligt vedr. både vores spejderlejre, private lejemål og institutioner.
Det betyder naturligvis også at hvis du skulle have spørgsmål til din lejekontrakt, så kan du kontakte udlejning@trevaeld.dk, som vil forsøge at svare hurtigst muligt på dine spørgsmål.

Har du andre spørgsmål til centret eller gode idéer til arrangementer, så skriv gerne til formand@trevaeld.dk.

På centrets vegne

Ole Skovsgaard

Bestyrelsesformand for Trevældcentret

CENTERLEJR 2020

Bestyrelsen på Trevældcentret er i konstant dialog med myndighederne om de udfordringer, som nedlukningen giver os.
Men med lidt forsigtig optimisme kan vi nu fortælle at vi forventer at afholde centerlejre i uge 27+28+29+30.
Stabene for de forskellige uger er meget langt i planlægningen og glæder sig ubeskriveligt til at lave noget spejderarbejde.

Der vil naturligvis være visse ting i dagsprogrammet, som ændres grundet Covid-19, men vi er sikre på at vi kan tilbyde en rigtig spejderoplevelse med både aktiviteter og røglugt i tøjet! 

Mange er, forståeligt nok, nervøse for at tilmelde sig lejrene, men bekymringerne er helt unødvendige. 😉
Trevældcentrets medarbejdere vil gøre deres bedste for at overholde de til enhver tid gældende restriktioner og retningslinjer.
Og skulle regeringen ændre kurs eller restriktionerne blive strammet op, så det ikke er muligt at afholde lejren, så bliver hele deltagergebyret naturligvis tilbagebetalt!😃

Har du eller din gruppe lyst til at høre noget mere om sommerens centerlejre, så skriv gerne til udlejning@trevaeld.dk. 📨
Vores udlejer kan svare på de fleste spørgsmål om jeres muligheder. 👍

Vi glæder os til at se jer på Trevældcentret igen!

 

(Opdateret 25/5-2020)